PRIVACY POLICY ITR BENELUX

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ITR Benelux B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ITR Benelux B.V.. ITR Benelux B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • vraag, uw verzoek tot informatie of uw verzoek tot hulp van een van onze producten of diensten.
  • verzoek tot hulp van een van onze providers genoemd op de website, zal aan hen worden doorgezet
  • IP-adres
Daar waar nodig zal ITR Benelux B.V. werken met een verwerkersovereenkomst.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig
ITR Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Een gegeven toestemming kunt u ook terugtrekken. Daarnaast kan ITR Benelux B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van ITR Benelux B.V. of de aan haar verbonden providers. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening van ITR Benelux B.V..

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
ITR Benelux B.V. bewaart uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
ITR Benelux B.V. verstrekt uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van ITR Benelux B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ITR Benelux B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
ITR Benelux B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ITR Benelux B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google Analytics nalezen op privacy beleid van Google, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ITR Benelux B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Gebruik van Cookies
ITR Benelux B.V. maakt op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ITR Benelux B.V. gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen.

Hoe kunt u cookies weigeren
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser en worden op de websites van de verschillende browsers gecommuniceerd.
Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@itrbenelux.com, ITR Benelux B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Beveiligen
ITR Benelux B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ITR Benelux B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ITR Benelux B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@itrbenelux.com

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ITR Benelux B.V. opnemen via info@itrbenelux.com
One moment please...
Product is added to the shopping cart
aan de winkelwagen